De Voorzienigheid

 

 "WE HERHALEN HET VAAK TIJDENS DE DAG:
"GOD VOORZIET",
DIT BETEKENT:
HEER, JIJ WEET HET,
JIJ BENT ER,
IK VERTROUW ME
TOE AAN U!"

Moeder Elvira

HET VERTROUWEN IN DE GODDELIJKE VOORZIENIGHEID
(uit een onderricht van Moeder Elvira)

Ik vroeg me af of het gerechtvaardigd was om een kleine maandelijkse bijdrage te vragen aan de ouders. Maar hoe kan men geld vragen aan gezinnen die al wanhopig zijn en vaak uitgeperst? Dus zei ik: "Nee!". En ik stuurde deze uitdaging naar de Heer: "U bent een Vader en ik heb U ontmoet met uw prachtige Vaderschap. Ik ga waar U wilt, ik doe wat U wilt, Uw wil, elk moment dat U het me openbaart. Maar U, laat U aan uw kinderen zien dat U een Vader bent! ". En zo is het gegaan. Hij heeft ons nooit teleurgesteld, Hij is ons altijd voorgegaan, Hij heeft ons altijd begeleid. De Voorzienigheid heeft nooit op zich laten wachten: door kleine en grote daden van liefde van goede mensen die geloofden in het leven en in ons voorstel, heeft de Voorzienigheid altijd geantwoord op onze noden.

Ik herinner me dat ik, in het begin van de Gemeenschap, in de kleine, bouwvallige refter van Saluzzo met de jongens sprak over de Voorzienigheid. Ik heb altijd dit beeld gehad: "De Voorzienigheid is een grote Mooie Dame, met brede schouders, met een heldere en stralende blik, die nog vóór ons, vroeg opstaat in de ochtend; gelukkig om zich in dienst te stellen van ons, voor ons werkende tot 's avonds laat. Dan, als een goede moeder, wacht Zij tot de laatste van haar kinderen in slaap is gevallen in haar armen, om dan zelf ook een beetje te gaan rusten". En ik herinner me dat de jongens, die me hoorden vertellen over deze mooie vrouw, hun ogen opensperden omdat zij het verlangen hadden om Haar te zien. Maar toen realiseerden zij zich wie Zij is: de Mooie Dame is het 'moederschap' van God, de schoonheid van het moederlijke aangezicht van God, stralend, fascinerend, die zich teder naar ons toe buigt, de zorg voor haar kinderen op zich nemend. En in al die jaren, dat kan ik met vreugde getuigen, is deze mooie dame, de Voorzienigheid, geen enkele keer afwezig geweest op een afspraak.

De Voorzienigheid is ook vergankelijkheid, eenvoud, armoede. We hebben nooit om confituur gevraagd in de ochtend! We waren al dankbaar als er een beetje melk was, maar indien er geen melk was, dan maakten we thee; indien er geen thee was, dan maakten we een lekkere kruidenthee. De jongeren hebben nooit geklaagd, ze aten 'brood en appels', zoals wij, ze hebben nooit iets geëist, want per slot van rekening was het hun wens om het leven terug te krijgen, betekenis te geven aan hun leven, te geloven in het leven. En ook hiervoor moet ik de Goddelijke Voorzienigheid bedanken want deze heeft het mogelijk gemaakt om deze buitengewone ervaring te beleven: de jongens hebben vele malen dank zij de Voorzienigheid het Vaderschap van God concreet ervaren. Ze leerden op die manier een levende God kennen die ziet en zorgt voor zijn kinderen, en zo mochten zij leren om Hem te vertrouwen.