Nieuws uit Oostenrijk!

11 2016 AustriaOostenrijk, 20 november 2016,

"Feest van Onze Heer Jezus Christus, Koning van het Universum"
Vol vreugde willen je met jullie delen dat wij Mgr. Josef Clemens, al 17 jaar bisschop van de Vaticaanse Curia en sinds eind september secretaris van de Pauselijke Raad voor de Leken, mochten verwelkomen in onze fraterniteit. Samen met de voorzitter van de Raad, kardinaal Stanisław Ryłko, die in oktober 2009 voorging in de ceremonie toen Moeder Elvira in het Vaticaan de erkenning ontving voor onze Gemeenschap als een Internationale Particuliere Vereniging van Gelovigen. Mgr. Clemens heeft bijgedragen aan de voorbereiding van deze erkenning, vandaar dat hij een grondige kennis heeft van onze Gemeenschap. Hij bezocht ons bisdom van Eisenstadt om er te spreken over verschillende onderwerpen die de Kerk aangaan, en vond ook de tijd om ons huis te bezoeken en de Mis te vieren met ons. Ter gelegenheid van dit hoogfeest herinnerde hij er ons in zijn homilie aan dat het Koninkrijk van Christus een koninkrijk is van de waarheid en het leven, van heiligheid en genade, van gerechtigheid, liefde en vrede. In het Koninkrijk van Christus, zei Mgr. Clemens, geldt de regel dat het kwaad overwonnen zal worden door het goede, maar niet met geweld. Geloven betekent elke dag met een oprecht hart proberen meewerken aan de groei van Gods Koninkrijk onder de mensen.

Wij danken bisschop Josef Clemens hartelijk voor zijn vriendschap. Zijn bezoek was als een omhelzing van de Kerk voor ons. We vertrouwen al zijn verplichtingen in het Vaticaan toe aan de Maagd Maria, opdat er altijd vrede en vreugde mag heersen in zijn hart.