Vriendschap

 "VRIENDSCHAP WORDT GEBOUWD OP KLEINE, EENVOUDIGE DINGEN,
DIKWIJLS VERBORGEN VOOR DE OGEN VAN DE ANDEREN,
MAAR ZE DOEN GOED AAN HET HART"

Moeder Elvira

VAN BESCHERMELING TOT BESCHERMER
(Uit een getuigenis van Moeder Elvira) "

“Delen met elkaar, vriendschap, waarheid, Voorzienigheid, zijn de pijlers van de Gemeenschap Cenacolo. Wanneer een jongen aankomt bij ons, wordt hij toevertrouwd aan een "beschermengel": ook hij is een jongen op weg om herboren te worden, maar hij heeft al de eerste grote moeilijkheden overwonnen, en is klaar om de zorg op zich te nemen van deze nieuwe jongen die "gebroken" aankomt. De beschermengel, die als een gezegende schaduw de laatst gearriveerde achtervolgt, wordt dus zijn eerste vriend. Hij is diegene die hem dingen uitlegt, die hem helpt bij de eerste moeilijke stappen van het traject; die, in momenten waarin het kwaad veel sterker is, hem beschermt door in dialoog te gaan met hem; die hem de regels van de gemeenschap helpt begrijpen, die met vrede en geduld de eerste weerspannigheden en moeilijkheden opvangt. Het is deze grote broer die altijd klaar staat om de hand te reiken, op elk moment van de dag of nacht; hij wordt het concreet teken van de liefde die de Gemeenschap heeft voor elke jongere die langskomt. Soms kan "beschermengel zijn" verwarring geven, omdat je het gevoel kan hebben niet meer vrij te zijn, maar in werkelijkheid ontdek je dat het een hulp is voor je vrijheid, die nog zwak en kwetsbaar is ten opzichte van de verleidingen, van de herinneringen, van het bedrog van het kwade.

In wezen zijn "beschermeling" en "beschermengel" niets meer dan de twee fundamentele werkelijkheden die ons leven op gang houden: de noodzaak om bemind te worden en die van te beminnen. Degene die binnenkomt in de Gemeenschap heeft behoefte aan bemind, gevolgd en beschermd te worden, om vervolgens te leren beminnen, te zorgen voor, te beschermen, om de zwakkere broeders te dienen. Van "beschermeling" naar "beschermengel", van beminde naar diegene die ervoor kiest om te beminnen… is de christelijke weg die wij samen beleven om elke dag meer en meer herboren te worden in een nieuw leven.
De jongeren ontdekken op die manier dat de ware genezing niet enkel betekent: geen drugs meer gebruiken, geen kwaad meer doen; maar ook: aanleren om te beminnen, om te dienen, om in het goede trouwvol te leven. "