Glauco

glauko
Ik ben Glauco en graag wil ik met jullie iets delen over mijn nieuwe leven, over mijn weg van het duisternis naar het Licht. In mijn verleden was ik een enorm verdrietige tiener. Veel te snel verlangde ik naar mijn onafhankelijkheid en ik kreeg de kans om alleen te wonen, ook al was ik daar nog veel te jong voor! Ik heb mijn middelbare school niet afgemaakt. Ik had ontdekt dat gaan werken veel interessanter was, want het was een nuttige bron van inkomsten voor mijn pleziertjes. Ik heb er nooit aan gedacht enige financiële steun te bieden aan mijn familie. Ik dacht dat het volstond om hen niet tot last te zijn, maar dat maakte van mij een onvolwassen tiener. Ik werd een alsmaar grotere egoïst en deze manier van denken voerde me rechtstreeks naar de wereld van de drugs.

Deze duisternis is van mijn vijftiende tot mijn vijfentwintigste onderdeel van mijn leven geweest, het waren jaren waarin ik me nog meer afsloot voor het leven. Hoe vreemd: eigenlijk deed ik wat ik het liefste wou, maar als ik naar mezelf keek in de spiegel, dan besefte ik dat ik niet langer wou leven in die wereld van de drugs. Verschillend keren heb ik geprobeerd om op mijn eentje te ontsnappen uit die tunnel, maar daar ben ik nooit in geslaagd: ik verwijderde een stof uit mijn lichaam maar in principe bleef mijn manier van leven, van denken en handelen altijd hetzelfde. En daardoor herviel ik telkens weer, want mijn hart was daar: alleen, leeg, verdrietig en wanhopig!

Ik heb in mijn leven het geluk gehad dat veel mensen van me hielden als van een zoon, een broer, en dan waren er anderen die, misschien zonder het te weten, 'beschermengelen" zijn geweest en die me geholpen hebben bij het nemen van de eerste stappen richting mijn Verrijzenis. Deze "engelen" namen me op een dag mee om naar klein spektakel te gaan kijken, eentje van een kleine zuster. Ik bevond me op dat moment in een totale duisternis, maar ik kan je zeggen dat geen enkele duisternis bestand is tegen de kracht van een persoon die vol is van God!​​  Mijn ogen ontwaarden iets puur en mooi en ik voelde een Waarheid waardoor mijn trots niet langer gevoed kon worden door boosheid. Ik ervoer een omhelzing die "verlossing" bracht aan mijn geweten.

Dit was mijn eerste kennismaking met Moeder Elvira: zij bezat een kracht om dusdanig vrij te beminnen dat zelfs de meest dichte mist van de drugs deze niet had kunnen tegenhouden. Broers, zusjes, ik heb ontdekt dat het leven in één klap ten goede kan keren! Zoals het kwaad zich elke dag meer in mijn leven had verstrengeld, op dezelfde manier heeft het goede me elke dag meer en meer laten binnentreden in het Licht! En zo ben ik geëvolueerd van een jongen, in de Gemeenschap aangekomen met zoveel problemen, angsten en woede, en daar bij de hand genomen door vele broeders, tot iemand die instrument van Licht mag zijn om het leven van andere jongeren te omhelzen.

Dit is niet in één, twee, drie gebeurd; het was een parcours van vele jaren, maar ik kan jullie garanderen dat de tijd voorbijvliegt als je weer gelukkig bent in je leven! En terwijl deze transformatie plaatsvond, heb ik begrepen waarom ik in de wereld van de drugs gevallen was. Maar het was nóg mooier dat ik het geheim heb mogen ontdekken om er niet opnieuw in te vallen: de mensen om me heen beminnen.. de verantwoordelijkheden die op de weg van het leven komen, beminnen.. van het leven houden zonder te denken dat we het lijden, ons kruis, moeten vermijden; in plaats daarvan inzien dat elke dag zijn vreugde en zijn verdriet kent.. die God beminnen die ik door de Gemeenschap heb mogen ontmoeten en leren kennen: eerst door concrete gebaren en in de echte vriendschap van zoveel mensen, en later in het Heilig Sacrament.

Het is zo mooi om het geschenk te mogen ontdekken om allemaal samen te werken en zaken te doen waarvan je nooit had gehad ze ooit te doen (zelfs niet voor geld), en dit alles met een glimlach in het hart en GRATIS! Zo mooi wanneer het bewustzijn "wakker" wordt voor het Heilig Sacrament en als de eerste tranen over je wangen rollen terwijl ze je leven beginnen te wassen en te zuiveren! Zo mooi dat ik niet heb opgegeven toen ik geconfronteerd werd met een moeilijk moment, maar integendeel, dat ik geleerd heb om op te staan ​​na mijn val! Zo mooi dat in mijn hart de vreugde is geboren om te geven en anderen gelukkig te maken! Al deze gevoelens zaten daar al, ten allen tijde, Iemand had ze daar neergelegd, maar het duisternis hield ze voor mij verborgen. Om ze opnieuw te kunnen zien, hoef ik slechts één ding te doen: opnieuw dichter bij God komen.

Lieve broers en zussen, met de hulp van God kan elke leven, op gelijk welke leeftijd, hersteld worden: dat is het grote nieuws van de Gemeenschap. Glauco