Het Werk

"WIE GOED BIDT,
WERKT GOED,
WIE GOED WERKT,
BIDT GOED"

Moeder Elvira

HET EERSTE BEROEP IS LEREN LEVEN
(Uit een getuigenis van Moeder Elvira)
"Veel van de jongens werkten voor ze in de Gemeenschap kwamen; sommigen verdienden heel veel geld, anderen hebben gereisd, maar toch was dit alles niet voldoende om hun harten te verzadigen. Er zijn er ook die nog nooit een beroep hebben uitgevoerd, ze leefden in de ledigheid van de straat: hun werk bestond uit stelen, smokkelen, bedriegen, leven bij de dag.

De realiteit van het werk, dat het grootste deel van de dag in de gemeenschap in beslag neemt, is cruciaal voor de wederopbouw van het innerlijke. Het eerste vak dat de jongeren moeten leren is dat om te leven. Al werkend reconstrueren ze hun wil, leren ze verantwoordelijkheid nemen. Ze krijgen opnieuw zelfvertrouwen, ze zien zich in staat tot opoffering, tot inzet, tot doorzettingsvermogen. Ze ontdekken dat ze "verrijkt" zijn, niet zozeer door wat ze doen, maar door de wijze waarop ze het doen.
Ze ervaren dat een gerecht met liefde bereid beter voedt en vreugde schenkt aan het hart, dat een goed uitgevoerde job indruk maakt op wie hem verricht en diegene die dit werk ziet, doet nadenken; en dat een goed opgeruimde kamer rust en vrede geeft aan de ziel.

Het werk in de gemeenschap is geen doel op zich, het dient niet om je trots of ambities te voeden noch om omgezet te worden in geld; het is geen valse reddingsboei of een plek waar we schuilen bij moeilijkheden; neen, het is een hulpmiddel om herboren te worden, om de dialoog op te bouwen, om te groeien in nederigheid, om onze eigen gaven te ontdekken en ze te gebruiken, om de vreugde te proeven van iets op te bouwen vanuit grote opoffering. Het werk is de concrete maatstaf van de waarheid van het gebed, want het doet je “de kleren van de dienstbaarheid” aan: wie goed bidt, werkt goed, en wie goed werkt, bidt goed! En het wordt nog beter als je het samen doet met anderen, want een gedeelde inspanning verbindt, een samen gebracht offer maakt meer vrienden en maakt je gelukkiger."