«Keď povedia: "Elvíra je mŕtva!",
musíte spievať, tancovať, oslavovať...
pretože ja žijem! Beda vám, ak poviete: „chúďatko...“.
Nie, žiadne „chúďatko“! I
dem vel'mi pokojná a šťastná a spievam, už spievam!
Predo mnou sa otvorí niečo veľké...
život neumiera!».
Matka ElviraMatka Elvíra “sa narodila” pre nebo

POHREB SO ZÁDUŠNOU OMŠOU

Oznamujeme vám, že pohreb so zádušnou svätou omšou sa bude konať vo štvrtok 10. augusta o 16:30 na kopci v Saluzze na Via san Lorenzo 35.
S Matkou Elvírou sa bude možné posledný krát rozlúčiť od 10-tej hodiny ráno pod stanom na kopci v Saluzze, kde sa bude akcia konať. Program sa začne o 14:00 hodine popoludní modlitbami, tancami a svedectvami a skončí eucharistickou slávnosťou o 16:30.
Na kopec budú mať prístup autobusy, mikrobusy, dodávky, invalidi, novinári, kňazi a aj autá dokiaľ sa nezaplnia všetky parkovacie miesta. Z dôvodov plynulej premávky vás pozývame využiť KYVADLOVÚ SLUŽBU, ktorá bude k dispozícii od 10:00 do 16:30 popoludní a bude odchádzať z Foro Boario zo Saluzza, Don Giacomo Soleri 16 a zo železničnej stanice.
UPOZORNENIE: na kopci sa nebude ponúkať ani predávať žiadne jedlo.
PRE VŠETKÝCH KŇAZOV: dostavte sa aspoň hodinu pred obradom a prineste si so sebou fialovú albu a štólu.


PROCESIA S RAKVOU MATKY ELVÍRY

V piatok 11. augusta 2023 ráno chlapci a dievčatá z Komunity Cenacolo prenesú telo Matky Elvíry v procesii z materského domu na kopci v Saluzze do Formačného domu na via Pagno 115, kde sa uskutoční uloženie do hrobu.
Pre tých, ktorí sa chcú k nám pripojiť v modlitbe a pripojiť sa aj k procesii, bude zastávka o 9.30 pred Domom v Saluzze, Katedrálou Nanebovzatia Panny Márie, na námestí G. Garibaldi, 1. Odtiaľ bude sprievod pokračovať po trase: CORSO ITALIA, CORSO PIEMONTE, PIAZZA CESARE BATTISTI, VIA PAGNO. (Kliknutím sem zobrazíte trasu).

POZOR: prísť vybavený vodou a jedlom
Na návrat z Via Pagno 115 bude k dispozícii KYVADLOVÁ SLUŽBA, ktorá bude premávať na parkovisko pri cintoríne v Saluzze, Strada Provinciale Pinerolo.

Saluzzo, 3. augusta 2023 


«Keď povedia: "Elvíra je mŕtva!", musíte spievať, tancovať, oslavovať... pretože ja žijem! Beda vám, ak poviete: „chúďatko...“. Nie, žiadne „chúďatko“! Idem vel'mi pokojná a šťastná a spievam, už spievam! Predo mnou sa otvorí niečo veľké... život neumiera!».

Týmito slovami opakovanými rokmi sestra Elvíra Petrozzi, známa ako Matka Elvíra, pripravila svojich spolupracovníkov a mladých ľudí z Komunity Cenacolo, ktorú založila, na svoj prechod do večného života.

Vo veku 86 rokov, obklopená modlitbami a náklonnosťou celej “vel’kej rodiny” Komunity Cenacolo sa Matka Elvíra vel’mi vyrovnaná vrátila do Otcovho domu. Svoju pozemskú púť ukončila vo Formačnom dome Komunity Cenacolo v Saluzze (Cuneo), na ulici Pagno 115, kde prežila posledné roky choroby a o ktorú sa s vel’kou láskou a pozornosťou starali komunitné rehol’né sestry. Dnes ráno, vo štvrtok 3. augusta 2023 o 3:50 obklopená všetķými rehol’nými sestrami prítomnými v dome, počas modlitby končiac mariánsky nápev Zdravas Král’ovná otvorila s úžasom svoje žiariace oči a odovzdala sa v dovere Otcovmu milosrdnému objatiu a nežnosti najsvatejšej Panny Márie.

Darujúc svoj život do posledného, strávený s mimoriadnou štedrosťou a intenzitou v láske a službe chudobným a tým, ktorí to potrebujú - najmä mladým opusteným a strateným v závislostiach a v živote bez zmyslu - v posledných rokoch poznačená krížom, pokračovala až do konca, s vierou, odhodlaním, odvahou a plným odovzdaním sa Bohu, svedčiť o Jeho obrovskej láske k životu.

Už počas Sviatku života, ktorý sa konal na kopci v Saluzze od 13. do 16. júla, tisíce l’udí medzi ktorími boli mladí, rodičia a priatelia patriaci do “ vel’kej komunitnej rodiny” prichádzajúci z roznych krajín sveta, aby oslávili 40. výročie vzniku Komunity Cenacolo, sa zišli okolo nej v intenzívnej modlitbe a s hlbokou náklonnosťou ďakujúc jej a sprevádzajúc ju na ceste do večného života.

Po skončení Sviatku života rieka l'udí – mladých z našich domov aj z misií roztrúsených po celom svete, deti komunity, ktoré už žijú vo svete, priatelia, rodičia – prichádzali do Formačného domu, aby ju posledný krát pozdravili, pohladili, pobozkali, poďakovali sa jej ale najma pomodlili sa za ňu. Jej posledné dni pred odchodom do neba sa vymykali všetkým l’udským očakávaniam. Boli naplnené modlitbou a náklonnosťou, vyjadrením dojatia a vďačnosti všetkých, ktorí ju mali možnosť pozdraviť a poďakovať jej, najprv všetci chlapci aj dievčatá z roznych komunitných domov. Tak, ako to vždy robievala počas svojho života Matka Elvíra, túžila sa darovať všetkým až do konca, až do dňa naplnenia prísl’ubu Otca s jej životom. Ďakujeme spolu s vami Pánovi za tento tak vzácny život, ktorý pomohol mnohým ďalším vstať z mŕtvych a znovu nájsť nádej a chuť žiť!

Telo bude vystavené vo Formačnom dome Misijných sestier Vzkriesenia na ulici Pagno 115 v Saluzze, mieste, kde Matka Elvíra prežila posledné roky svojho pozemského života. Bude možné si uctiť jej pamiatku od zajtra, piatku 4. augusta od 9:00 do 12:00 a popoludní od 14:00 do 18:30 až do termínu pohrebu, ktorý bude oznámený čo najskôr. Každý večer od zajtra, piatku 4. augusta o 20:30 sa bude modliť svatý ruženec otvorený pre všetkých, na kopci v Saluzze, na mieste kde sa zrodila komunita.

Všetci ste pozvaní, aby ste dostali túto správu a aby ste sa pekne usmiali na Matku Elvíru a povedali jej jedno pekné ďakujem za jej život prežitý v plnosti! Bdej nad nami a oroduj z neba za nás!

Press downloads

textdocuments_102739

Texts
photo-camera-1_icon-icons.com_63898

Photos
video_icon_128703

Videos