1983-07-16 Inizi.jpg           1983-07-17 Gli sviluppi.jpg           1983-07-18 Nelle terre di Maria.jpg      

 

                                   Počeci                                      Razvoj                         U Marijinim zemljama   

 

 

                       1983-07-19 Da Saluzzo al mondo.jpg           1983-07-20 Le fraternita femminili.jpg            1983-07-21 Nella Chiesa.jpg

 

                           Iz Saluzza u svijetu                  Kuće za djevojke                           U Crkvi

 

                         1983-07-22 Testimoni di speranza.jpg           1983-07-23 Le missioni.jpg             1983-07-24 Vita comunitaria.jpg

  

                            Svjedoci nade                                  Misije                                  Život u Zajednici