Krížová cesta v USA

via crucis 2b

Komunita Cenacolo, U.S.A.

Drahí všetci, chceme sa s vami podeliť o dar ktorý každý rok máme v pôstnom období, a tým je možnosť predstavovania krížovej cesty pri rôznych kostoloch a na rôznych podujatiach tu v Amerike. Je to nádherný dar, že môžme takto "oživiť" život Ježiša, a predovšetkým scény z jeho utrpenia, ktoré sú príležitosťou pre rozjímanie, a dávajú nám šancu urobiť Jeho život aj naším, Jeho bolesť, Jeho kríž,... tak ako sa stali zmŕtvychvstaním pre Ježiša, tak sa stávajú zmŕtvychvstaním aj pre nás. 
Začali sme túto našu malú "tour" pri kostole "Sacred Heart" v Jacksonville, kde sme vďaka jednoduchej a rodinnej atmosfére mohli "prelomiť ľady". Potom sme išli do Alabamy na oslavu 7 narodenín domu "Our Lady of Joyful Hope", kde sme sa stretli s našimi priateľmi a s rodinami. 
Na záver našej "tour" sme sa vrátili do Jacksonville kde sme sa zúčastnili na eucharistickom kongrese a privítalo nás tam veľké množstvo ľudí. Na kongrese sme mali možnosť napísať všetky modlitby reflexie so zamyslením nad Ježišovým utrpením očami Jeho matky Márie, vždy na blízku, vernej a plnej lásky pre svojho syna. Keďže téma kongresu boli práve slová Jeho matky: "Urobte to čo vám povie", chceli sme zdôrazniť máriine miesto na ceste k Ježišovmu krížu, zdôrazniť jej emócie, jej bolesť, jej vernosť a hlavne jej lásku k Ježišovi.
via crucis 1b
Ďakujeme mnohým priateľom a ľuďom, ktorí sú po dlhé roky verní tomuto "predstaveniu" v kostoloch a na rozličných podujatiach, spájajú sa s nami v spoločnej modlitbe a prejavujú nám priazeň. Ďakujeme otcovi Jamesovi z kostola "Sacred Heart" v Jacksonville, rehoľným sestrám matky Angeliky a vôbec všetkým, ktorí sa podielali na podujatiach v Alabame, a aj organizátorom eucharistického kongresu: za ich trpezlivosť, za to že nám veria, že nás podporujú a že nám podarovali ich priateľstvo a radosť. Ďakujeme!