Odpustenie nás oslobodzuje od negatívnych následkov toho, čo sme prežili.Matka Elvíra