"DE SCHOONHEID VAN VROUW TE ZIJN" - Bijeenkomst van de meisjes in Saluzzo, van 6 tot 9 maart 2019
HET DAGBOEK VAN DEZE DAGEN


WOENSDAG 6 MAART

Pater Stefano herinnerde ons eraan dat het God was die aan ons leven dacht, door de JA van onze ouders ... we hebben er niet voor gekozen om vrouwen te zijn! Hij wilde het, dus hij maakte geen fout!!! Ons leven is daarom een ​​kostbaar geschenk, waarvan we ons, dankzij onze weg in de Gemeenschap, bewust mogen worden en de schoonheid ervan opnieuw mogen ontdekken.

08In de video vertelde Moeder Elvira ons iets over haar leven, over de kracht van haar moeder om bij haar man te blijven, haar respect voor haar kinderen en de eerlijkheid van haar vader. Ieder van ons kreeg de gelegenheid om na te denken over hoe dikwijls we zwak zijn geweest en zijn, hoe we onze ouders hebben gemist en veroordeeld. Dankjewel Moeder Elvira, omdat je leven ons blijft onderrichten, en hoe je, ook vandaag nog, tot onze harten spreekt!
 
Toen was het de beurt aan haar vriendinnen: Franca Peron, Cloti, Kitti en Zuster Aurelia. Wat een geschenk om van hen te kunnen horen wat de ontmoeting met Moeder Elvira voor hen heeft betekend, hoe de diepe vriendschapsband die hen bindt en die nog steeds voortduurt, is opgebouwd. Hoeveel vreugde en liefde straalden er uit hun ogen tijdens hun getuigenis. Dankjewel Moeder dat jij ons liet zien dat vriendschap tussen vrouwen mogelijk is! Dankjewel voor de moed van deze vrouwen, hun doorzettingsvermogen en kracht om goed te blijven doen, voor hun liefde voor ons!


DONDERDAG 7 MAART

05Vader Stefano nodigde ons uit om de veranderingen die in ons plaatsvonden op te merken, want zolang we de waarheid over onszelf niet ontdekken, zullen we niet vrij zijn ... ook wanneer we bang zijn om binnenin onszelf te kijken, en alles zien wat we niet willen zien en waaraan we willen ontsnappen.
 
Het is een belangrijke stap om ons leven én onszelf te omarmen: we denken vaak dat we goed zien, maar we “zien” de anderen voordat we onszelf zien. Het benoemen van negatieve dingen is belangrijk om ons leven opnieuw op orde te brengen. De Gemeenschap zorgt ervoor dat je via anderen alles ziet wat “opgeruimd” dient te worden . Het is een geschenk om de waarheid van jezelf te kunnen zien, om goed te weten waar je aan moet werken.

Maar er is nog een andere belangrijke stap: elkaar goed leren kennen! Wat vaak ontbreekt in ons leven, is juist de ontdekking van alle gaven die God ons heeft gegeven: generositeit, altruïsme, geduld, mededogen ... Niemand heeft ons ooit geleerd om dit naar buiten te brengen, de schoonheid van het offer, van moeite te doen, van het zien van de passen (die we zetten) ...
 
07En toen was er het moment van de getuigenissen van de jongere meisjes in de Gemeenschap. Wat een geschenk dat wij naar hen mochten luisteren, ons hierdoor konden herinneren hoe we zelf waren in het begin ... via hun woorden mochten ontdekken hoeveel stappen we reeds hebben genomen, hoeveel veranderingen we al ondergaan hebben, en daardoor de zekerheid hebben dat ook zij het zullen maken, en hen in gedachten al verrezen zien.

In de namiddag hadden we een kort maar intens moment van onderling delen. Ieder van ons vertelde een beetje over zichzelf, over datgene dat het meest indruk op ons gemaakt had. Hoe mooi is het om naar elkaar te luisteren, en iedereen ruimte en betekenis te geven. En tenslotte “dankjewel” te zeggen aan degenen die klaar zijn met spreken. Je op die manier welkom voelen, het gevoel hebben dat wat je te zeggen hebt belangrijk is!

’s Avonds waren er de getuigenissen van een paar echtgenoten die met hun gezin in de Gemeenschap wonen. De visie van de man over de vrouw ontdekken, het belang hiervan leren om de relatie, de vriendschap, het huwelijk te leven zoals God het heeft bedacht. Hoeveel vreugde, hoeveel kracht is er in het wachten, in het geen haast hebben om alles direct te hebben, in het offeren, in het bidden… voor de ander(e), soms jarenlang.


VRIJDAG 8 MAART

festa8Vader Stefano herinnerde ons eraan dat wanneer God van iemand iets vraagt wat een offer inhoudt, dit nooit is om iets af te nemen van die persoon, maar om aan iedereen te geven.

Wanneer er een lijden is, geboren vanuit Gods liefde, zal deze ons naar Hem leiden en wanneer God roept, legt Hij in het hart een kracht die niet de onze is.

We moeten de schoonheid van het vrouwzijn ontdekken!

In de video die er op volgde, was het heel mooi om zien hoe Moeder Elvira ons met haar woorden uitnodigde om net als Maria te worden, nederig, stil, discreet, en dat we bidden ..., want zonder Onze Lieve Vrouw kunnen we niet veranderen.

We moeten de liefde van het hart beleven, van het offer, van dienstbaarheid aan allen, om met vreugde, een glimlach, intelligentie en wijsheid te komen tot leven geven, voor al diegenen die ons nodig hebben. Wij zijn professionals van liefdadigheid, containers van liefde!!! Dankjewel Moeder, voor de vrouw die u bent en omdat u God de toestemming gaf in u te werken, om een vrije vrouw te zijn, open voor Zijn wil, trouw aan Zijn project!
 
In de voormiddag kwam Dr. Medua, een vriendin van de Gemeenschap, ons opzoeken en hielp ons na te denken over wie we zijn, om ons bewust te worden van onze waarde, van onze waardigheid, van het feit dat Eva door God werd geschapen vanuit een rib van Adam, om de positie aan te geven die zij naast de man moet innemen, om een ​​hulp te zijn.
 
festa8bis"De vrouw maakt de man compleet die haar beschermt en ondersteunt. De vrouw verschilt van de man, omdat ze een andere roeping en een specifiek project heeft. Er is een individueel ontwerp waarnaar God ons vernoemt. De vrouw is geneigd zichzelf te vergeten, zich meer te verheugen in het geluk van de anderen dan van haarzelf. We moeten vermijden dat we ons in onszelf terugtrekken, om onszelf te openen voor anderen.”

Daarna herinnerde hij er ons aan dat het moederschap niet alleen gelinkt is aan het krijgen van kinderen, maar ook aan een spiritueel moederschap, zoals dat van onze Moeder Elvira. Vrouwen die ons raken door hun vermogen om kracht en vastberadenheid te verwelkomen, verbonden met een tederheid die soms groter is dan bij een natuurlijke moeder.
 
Dank u Heer, voor het geschenk van onze Moeder Elvira, voor het feit dat U in haar alles gelegd hebt wat zij nodig heeft om onze levens te vormen, te beminnen en te redden. Dank u omdat U voor ons aan haar hebt gedacht!

04In de namiddag bereikten we het Vormingshuis van Pagno, wandelend door het bos en de Via Crucis bidden, luisterend naar de stem van Moeder Elvira en de meditaties die door ons meisjes waren geschreven.
 
Toen we daar aankwamen, werden we verwelkomd door onze Missionaire Zusters van de Verrijzenis, altijd vol vreugde en leven. Zij hebben ons, na een moment van gebed in de kapel, waarbij iedereen kon toevertrouwen wat in zijn hart leefde, verteld over het ontstaan van het Vormingshuis en later hebben ze ook voor ons gedanst, waarbij wij zelf ook konden deelnemen aan enkele dansen.
 
Na een kleine versnapering keerden we terug naar Saluzzo, lopend en vol kracht zingend over al de geleefde vreugde. Deze avond hebben we afgesloten met een moment van Aanbidding voor het Heilig Sacrament.
 
Dank u Heer voor deze dag, voor alles wat U voor ons hebt gedacht.

ZATERDAG 9 MAART

09De zaterdagochtend werd de bijeenkomst afgesloten met de viering van de Heilige Mis. In zijn homilie vertelde Don Andrea ons wat ware vasten betekent: het leven verwelkomen, liefhebben, onszelf aan anderen geven, in enkele woorden: onze kwetsuur geneest gauw, het leven herstelt zich en begint het licht binnen te gaan.

"Wanneer ik de relatie met anderen op een negatieve manier beleef, er slecht over praat, met de vinger wijs, voelen we inwendig een onderdrukking, een angst, een gebrek aan leven; maar, wanneer we positief spreken en een verwelkomende blik hebben, dan is er een geschenk van leven dat meer waard is dan welke zonde ook, er is een heldere, doordringende blik die verder kijkt."

Een blik die ruimte, rust, kracht genereert, een hoop die sterker is dan alle zorgen en kruisen. We moeten vragen om genezing van wat ons drijft om negatief te zijn, om anderen de schuld te geven. We moeten ons hart openen voor liefdadigheid, ter verwelkoming van degenen die gekwetst zijn.

Net zoals de Gemeenschap doet. God heeft medelijden met allen die lijden, die het meest lijden. We hebben allemaal momenten waarin we ons in duisternis bevinden, in angst, maar wanneer we ons openstellen voor liefdadigheid, keert het licht dat de weg aangeeft, terug; er is de pijn, maar ook de kracht om door te gaan.

10Overwinning betekent het hebben van het licht om op te staan ​​en door te gaan naar het leven. Onze redding houdt niet op telkens we vallen. We staan ​​weer op; het kwaad is wanneer we denken dat de toekomst van ons leven afgesloten is, omdat dit tot de dood leidt. In extreme zwakheid is er de kracht van God.

Moeder Elvira heeft deze ervaring gehad, dat God daar is en onze stappen begeleidt, voor ons zorgt. Als we de gave van het geloof beleven, geven we tijd aan God om samen te zijn, om te bidden, en zullen we een bijzondere vreugde beleven. We hebben te veel verdriet meegemaakt, we hebben licht nodig, dankbaarheid tegenover de Heer. We moeten houden van de vreugde, vrijheid, vriendschap, een glimlach…

God richt zijn blik op ons, een blik die verdriet wegneemt, omdat Hij ons met liefde aankijkt. Zijn liefde is het enige waardoor verdriet wordt verslaan. Jezus wil bij ons zijn en met ons leven. Zijn vreugde vervult ons en overwint de droefheid van het verleden.

Dankjewel, Maria, voor deze dagen van ontmoeting, gebed en vriendschap in uw school, onder uw bescherming ... wij vertrouwen U het hart van elke vrouw toe. Begeleid ons allemaal om de schoonheid van onze roeping te ontdekken!