S.O.S. Prayer

"Vraagt en u zal gegeven worden, zoekt en u zal vinden, klopt en er zal worden open gedaan"  
(Mt 7,7)


ONZE INTENTIES DIE WIJ AAN JULLIE TOEVERTROUWEN

Gebeden voor de Gemeenschap Cenacolo
- Voor de gezondheid van Moeder Elvira en voor de intenties die in haar hart leven
- Voor alle keuzes en beslissingen die genomen dienen te worden inzake projecten van de Gemeenschap
- Voor de gezondheid en de intenties van onze Paus Franciscus
- Voor al diegenen die de naam van Jezus nog niet kennen, opdat aan elke mens de roeping tot heiligheid geopenbaard zou worden
- Voor al diegenen die door pijn en verdriet worden 'gekruisigd', opdat zij hoop mogen terugvinden langsheen mensen die hen met liefde bijstaan in hun lijden.
- Voor al onze overleden broers, omdat ze worden verwelkomd in de gemeenschap van heiligen

Speciaal voor België en Nederland:

- de verdieping en vernieuwing van onze oudergroep.

- dat vele jongeren de Gemeenschap Cenacolo mogen leren kennen en dat hun ouders, samen met hen, op weg willen gaan.

DE INTENTIES DIE JULLIE AAN ONS TOEVERTROUWEN
Voor bijzondere intenties die jullie willen toevertrouwen aan het gebed van de Gemeenschap Cenacolo, schrijf ons hieronder.
Wij zullen voor u bidden. Dank dat jullie ook voor ons bidden! God zal voorzien! Dank.

* Voor hen die dit verlangen: jullie kunnen ons ook schrijven op dit e-mailadres

5+7=