banner reliquieMTreliquia M.teresaSaluzzo, 11 juli 2019

Elk jaar zijn er op het Feest van het Leven relieken van Heiligen aanwezig om Hemel en aarde te verenigen in een enkel gebed van lofprijzing en voorspraak bij de God van het Leven.

Dit jaar zullen de relieken van de Heilige Moeder Teresa van Calcutta bij ons zijn, door iedereen geliefd. De relikwie die uit Rome komt, zal tentoongesteld worden in de Kapel voor gedurige Aanbidding om vereerd te worden door de gelovigen, en tijdens de Plechtige Eucharistievieringen zal zij dichtbij het altaar geplaatst worden in de grote tent waar de vieringen plaatsvinden.

We danken "Moeder Teresa" omdat zij naar ons toekomt, en we roepen vanaf dit moment haar voorspraak af over alle deelnemers aan het Feest van het Leven 2019.


UITLEG OVER DE RELIEK

De relikwie van het bloed van Moeder Teresa, in een stukje katoen, bevindt zich in het midden van een met goud geborduurde vlam, om aan te tonen dat Moeder Teresa een vurig brandende ziel van liefde voor Jezus is, die Zijn licht laat stralen over de hele mensheid , vooral over de armen in de wereld.
Moeder Teresa (gesymboliseerd door een lamp in Indische stijl) ontvangt het Licht van Christus en is door Hem geroepen om het te verspreiden.

"Kom, wees mijn licht, zij kennen Mij niet, en daarom willen ze Mij niet. Kom, ga naar hen toe”. (Jezus tot Moeder Teresa)

 

TENTOONSTELLING “MOEDER TERESA: LEVEN, SPIRITUALITEIT EN BOODSCHAP”

Dit jaar zullen we tijdens het Feest van het Leven, naast de relikwieën, ook de tentoonstelling 'Moeder Teresa: leven, spiritualiteit en boodschap' houden, om de getuigenis van haar geloof bekend te maken.

De tentoonstelling over de Heilige Teresa van Calcutta biedt de bezoeker een reis door het leven en de spiritualiteit van deze Albanese Zuster, geboren in Skopje in 1910 en overleden in 1997 in Calcutta.

De tentoonstelling getuigt van de onmetelijkheid van de werken uitgevoerd door Moeder Teresa en haar geschriften, waarvan velen pas na haar dood ontdekt werden, onthullen het geheim van het hart van de Heilige van de armen. En Teresa zelf vertelt in haar brieven over de mystieke ervaring van het luisteren naar de Stem van Jezus, over de angst om te doen wat van haar gevraagd wordt, arm zijn onder de armsten omwille van een gekruisigde God, om Hem te brengen waar niemand gaat, in de sloppenwijken die bewoond zijn door armoede, honger, ziekte, alsook door de wanhoop om zich door iedereen, verlaten, onbemind en ongewenst te voelen.

We willen het leven en de spiritualiteit van de Heilige Moeder Teresa iets meer bekend maken zodat haar heiligheid voor ons allemaal een aanmoediging kan worden om het Evangelie concreet te leven in de genereuze dienst van de naastenliefde.