Fondswerving voor het Aanleunhuis in Antwerpen!

banner pastorij antw

Project aanleunhuis voor Gemeenschap Cenacolo in Pastorie Dam Antwerpen
Betreft: fondsen werven

 

1MAntwerpen, juni 2019

Beste,

Als ex lid van de Gemeenschap Cenacolo ben ik sedert een achttal jaren contactpersoon voor het Cenacolo in België en medeverantwoordelijk voor de ouder- en exengroep die maandelijks in Merksem samenkomt.

De gemeenschap Cenacolo verwelkomt jongeren met een verslaving in een vijftigtal huizen wereldwijd. Door samen te werken en te bidden, slagen de jongeren erin komaf te maken met hun verslavingen en het geloof wordt voor hen een kracht wanneer ze terugkeren naar de maatschappij.

Toch zijn de moeilijkheden van de jongeren die, nadat ze enkele jaren een intens gemeenschapsleven hebben beleefd, zich in de maatschappij terug moeten integreren, talrijk. Dit heb ik zelf ervaren.

Hun hernieuwde levenskracht, hun geloof en hun vele talenten herontdekt tijdens het leven in gemeenschap, gaan gepaard met een grote broosheid.

Zo werd het idee geboren om, zoals het in andere landen al bestaat, een huis te openen dat voor hen als tussenstap kan dienen opdat zij niet moeten terugkeren naar hun oude milieu, maar zelfstandig zouden leren leven, trouw aan wat zij in het Cenacolo ontvingen in een gezonde omgeving, een thuis waar ze zich begrepen mogen weten.

Wij gingen met het voorstel naar onze Bisschop Johan Bonny, die dit project een warm hart toedraagt. Zo zijn wij in een ruime pastorie terechtgekomen in Antwerpen Noord.

2De hoeksteen van dit huis is ons gezin met onze pleegkinderen. Het huis heeft als doel om een plaats te worden waar wij in de spiritualiteit van de Cenacolo “Samen in vriendschap met God” leven; een lichtpunt in onze geseculariseerde maatschappij, waar Godszoekers, broers en zussen welkom zijn.
Eind augustus wordt een eerste broer van het Cenacolo onthaald, waarvoor werken nodig zijn om het tweede verdiep woonklaar te maken.

Er werd ondertussen contact genomen met een bedrijf dat de werken kan uitvoeren. De kostenraming valt op 20 à 30.000 euro.
De werken omvatten: het inrichten van een sanitaire ruimte, het plaatsen van een trap, een mezzanine, Gyproc wanden, veluxen en de centrale verwarming voor heel het tweede verdiep en de mezzanine.

De pastorie is eigendom van de parochie die geen financiële middelen ter beschikking heeft, daarom vertrouwen wij dit project toe aan de Goddelijke Voorzienigheid op voorspraak van Sint Jozef.
We krijgen de toestemming van don Stefano, verantwoordelijke van het Cenacolo, om giften te ontvangen om dit project mogelijk te maken.


Indien u ons wil steunen kunt u een gift storten op rekeningnummer BE97 7330 3974 2849

Op naam DEK-ANTW-OLV-N VZW
met vermelding van CENACOLO PASTORIJ DAM

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u ons contacteren op nr +32476275010 of via email Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien. .

Dank voor uw milde steun.

Pascal en Christine Humblet

Lange Lobroekstraat 163, 2060 Antwerpen
Voor meer informaties over het Cenacolo: http://www.comunitacenacolo.it/nl

 

Verslagen werkbijeenkomsten

In april van dit jaar hebben enkele ouders en ex-jongeren twee zaterdagen meegeholpen om de Oude Pastorij op te ruimen. Dit in voorbereiding op de renovatiewerken die gepland zijn in de nabije toekomst... hieronder kan je de 2 "verslagen" zien met enkele foto's... zo hebben jullie al een klein idee over het project dat op til is.
We zullen jullie hier op de hoogte houden van de vorderingen van de werken! zodat jullie met eigen ogen kunnen zien waarvoor de verworven fondsen gebruikt worden!

Deel 1

Deel 2