Kruiswegproject steunt onthaalhuis Antwerpen!

3Leusden, 8 mei 2019
Kruiswegproject - Broederschap van Kevelaer

Dag iedereen,

dankzij Greet en RIk kunnen we jullie hier vol enthousiasme delen over de ontmoeting die zij gehad hebben met de Broederschap van Kevelaer in Leusden op woensdag 8 mei 2019 jongsleden. Deze Broederschap heeft besloten om met hun Kruiswegproject de Gemeenschap Cenacolo te steunen, en in het bijzonder de renovatiewerken van de Oude Pastorij in Antwerpen, dat een onthaalhuis wordt voor de jongeren die voor het eerst weer hun weg zoeken in de "gewone" maatschappij, na hun traject in Cenacolo. Hieronder het verslag van Greet over deze bijzondere avond. Er komen nog ontmoetingen, bijeenkomsten... blijf het volgen op onze ste, en allen ook welkom om deel te nemen aan de activiteiten die georganiseerd worden. BIj het artikel een foto van de oude pastorij die gerenoveerd zal worden.

Op 12 januari jl was er een Open Dag in De Flint in Amersfoort van de VNB. De VNB is de Nederlandse organisatie die bedevaarten mogelijk en bereikbaar maakt. Op die open dag heb ik samen met Enny Veens het Cenacolo vertegenwoordigd en hebben we gesproken met Riet van der Heijden die o.a. de redactie van de Nieuwsbrief Kevelaer verzorgt. Tijdens dat gesprek gaf Riet aan dat ze erg enthousiast was over de werkwijze van de Gemeenschap Cenacolo en dat er elk jaar een Kruiswegproject wordt gehouden waarbij geld wordt opgehaald voor een goed doel. Riet zou bij Het Broederschap van Kevelaer voorstellen om dit jaar bij het Kruiswegproject geld op te halen voor Comunita Cenacolo. Gelukkig is dit goed ontvangen bij de Broederschap en wordt dit jaar het goede doel voor hun Kruiswegproject Comunita Cenacolo. Hun vraag was of het geld dat wordt opgehaald in een grote pot gaat bij het Cenacolo of dat er binnen het Cenacolo misschien een gericht doel was waar het geld naar toe zou kunnen.

1MOmdat gebleken is dat de jongeren die na enkele jaren in de Gemeenschap terugkeren in de maatschappij het erg moeilijk vinden weer te integreren, heeft Pascal het idee opgepakt om hen in zijn huis te Antwerpen te ontvangen. Zijn idee wordt gedragen door het Cenacolo en de Bisschop van Antwerpen, Mgr Johan Bonny. Pascal woont met zijn familie in de ruime pastorie in Antwerpen Noord en zij hebben ruimte in hun hart en huis om daar broeders en zussen te ontvangen. Dit betekent wel dat er een verbouwing moet plaatsvinden en het leek mij een goed idee dat de opbrengst van het Kruiswegproject naar Pascal en zijn familie gaat als ondersteuning voor de verbouwing. Na overleg met Pascal hebben we voor dit doel gekozen.

Aan het Kruiswegproject zijn voor ons voorwaarden verbonden waaraan wij graag gehoor aan geven. Eén daarvan was om op dinsdag 8 mei naar Leusden te komen om bij de algemene vergadering uitleg te gaan geven aan de Broedermeesters. Samen met Rik ben ik naar Leusden afgereisd waar we hartelijk werden ontvangen. Tijdens de vergadering kreeg ik als eerste de tijd om over het Cenacolo en het doel te vertellen wat we gekozen hebben voor de opbrengst van het Kruiswegproject. Dit is door alle aanwezigen heel positief ontvangen. Na mijn verhaal heeft Rik een getuigenis gegeven waar zeer enthousiaste reacties op kwamen. Na de vergadering hebben we nog een hele tijd nagepraat met verschillende aanwezigen die aangaven te hopen dat er veel geld opgehaald zou worden voor dit geweldige doel waarbij het begrip groot was dat terugkeer in deze maatschappij inderdaad erg moeilijk zal zijn. Rik kreeg vele schouderklopjes en complimenten voor zijn getuigenis, velen gaven aan het zo stoer te vinden van hem om zijn verhaal te vertellen en dat hij trots mag zijn op zichzelf. Het was een geslaagde avond waar we met een goed gevoel op terug kijken.

De tweede voorwaarde is dat we op de eerste dag van de Bedevaart op 29 juli a.s. aanwezig zijn, weer liefst met twee personen, om ons verhaal aan de pelgrims te vertellen. Ook gaan we mee met de intrekprocessie naar de Basiliek voor een kort lof waarna de Kruisweg wordt gehouden. Hier zullen we zeker ook verslag van doen en natuurlijk hopen we op een mooie opbrengst!!

Hartelijke groet van Rik en Greet