DANK, DANK, DANK...

banner grazie

 

Nu wij het Feest van het Leven 2018, dat de 35° verjaardag van het ontstaan van de Gemeenschap vierde, hebben afgesloten, willen we iedereen bedanken die er op verschillende manieren hebben toe bijgedragen om er mooie en stralende dagen van te maken:
 
DANK aan de God van het Leven om ons vier heerlijke dagen van Licht, Vrede, Gebed, Broederlijkheid, Vreugde…te geven. Deze dagen creëerden een klimaat van diepe eenheid en familiariteit tussen mensen die uit zoveel verschillende landen kwamen;

DANK aan Moeder Elvira voor haar genereuze "ja" aan God en onze levens; ook al was ze niet fysiek aanwezig op het Feest, toch was ze aanwezig in de gebeden en de harten van iedereen;

DANK aan de bisschoppen en priesters die het Woord van de Heer hebben verkondigd in de catecheses en de zegen en de omhelzing van de Kerk naar de aanwezigen hebben gebracht:
- Mgr. Cristiano Bodo, bisschop van Saluzzo;
- Mgr. Jaume Pujol Balcells, aartsbisschop van Tarragona (Spanje);
- Mgr. José Ignacio Munilla, bisschop van San Sebastian (Spanje);
- Mgr. Ginés Ramón García Beltrán, bisschop van Getafe (Spanje);
- Mgr. Marc Pelchat, hulpbisschop van Quebec (Frankrijk);
- Padre Pino van de Jongenstad van Cuneo;
- Padre Francesco Peyron, van de Certosa van Pesio, Missionaris van de Consolata;
- Don Francesco Decio, vriend van onze Gemeenschap.

We DANKEN in het bijzonder Zijn Eminentie Kardinaal Ernest Simoni voor zijn aanwezigheid
 en de ontroerende getuigenis over het lijden dat hij onderging omwille van het Evangelie.

Ook DANK aan Mgr. Georges Abou Kazhen, Latijnse bisschop van Aleppo, voor het delen over het lijden en de hoop van de christenen van Aleppo en van Syrië;

DANK aan de vele priesters die vanuit verschillende landen zijn gekomen en die de Barmhartigheid van de Heer hebben "uitgestort" over veel gewonde harten;

DANK aan de Heilige Theresia van het Kind Jezus en haar ouders, de heiligen Louis en Zelie Martin, die, door de aanwezigheid van hun relieken op het Feest, een regen van zegeningen vanuit de Hemel hebben doen neerdalen op alle aanwezigen;

DANK aan de burgemeester van Saluzzo, Mauro Calderoni, die door zijn aanwezigheid de nabijheid van de stad bij de aanwezigen bracht;

DANK aan allen die getuigenis hebben gegeven over hun verrezen leven dankzij de ontmoeting met de Gemeenschap;

DANK aan de jongeren van de Gemeenschap Cenacolo die met toewijding en opoffering gedurende verschillende weken alles hebben voorbereid voor het Feest: de ruimtes/locaties, de liederen, de musicals en de dansen, de fototentoonstellingen;

DANK aan de parkeerwachters, de vertalers, zij die dienst hadden voor het podium en de tenten, de groep die de toiletten schoonmaakten, degenen die de maaltijden bereid en opgediend hebben voor de kinderen…;

DANK aan het leger van vrijwilligers, de ware "beschermengelen" van dit Feest: ouders, jongeren, vrienden en kennissen die onophoudelijk de duizenden mensen die in deze dagen op de heuvel van Saluzzo kwamen, met vreugde en edelmoedigheid gediend hebben in verschillende standen en verantwoordelijkheden;

DANK aan de moeders die met veel liefde gekookt hebben voor onze priesters en gasten;

DANK aan de Voorzienigheid die zich heeft gemanifesteerd in het concrete gezicht en genereuze hart van velen die ons op verschillende manieren hebben geholpen;

DANK aan onze buren op de heuvel, voor hun geduld en hulp voor een vreedzaam verloop van het Feest, in het bijzonder aan de families Madala en Giraudo die hun grasweiden als parking ter beschikking hebben gesteld;

DANK aan degenen die de deuren van hun huizen hebben geopend om gratis onderdak te bieden aan hen die van ver gekomen waren;

DANK aan de civiele bescherming die verschillende teams van de provincie heeft afgewisseld om ons te helpen in de logistiek en het verkeer; dank aan het Groene Kruis en aan de artsen en verpleegkundigen, die hier als vrijwilligers medische hulp hebben geboden aan de duizenden aanwezigen;

DANK aan iedereen en aan alle Groepen die vanuit meer dan twintig landen ter wereld hier met duizenden bijeengekomen zijn op de heuvel van Saluzzo, om samen met ons deze onvergetelijke dagen van het Feest van het Leven mee te maken;

DANK aan al diegenen die vanuit hun huizen, missies en gemeenschappen voor ons hebben gebeden en met ons verbonden waren via de live-uitzendngen.;

DANK aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest ... dank aan de Heilige Maagd Maria ... dank aan jullie allemaal ... dankjewel, voor alles en voor altijd!

Het volgende Feest van het Leven zal doorgaan van 11 tot 14 juli 2019! We wachten jullie vol vreugde op!

Moeder Elvira en de hele Gemeenschap Cenacolo