GROOT FEEST in de Fraterniteit "Vierge de la Divine Providence" te Lourdes!

8 september 2019

Voor ALLE JONGEREN die op zijn minst 24u in ons huis hebben doorgebracht in de voorbije 20 jaar!!

 

5

DANKJEWEL om deze datum nu al vast te leggen, zodat we samen het 20-jarig bestaan van het huis kunnen vieren!!

Jullie zijn allen uitgenodigd voor dit WE, om samen de wonderen te vieren die God in al die jaren bewerkstelligd heeft!

We kijken vol verwachting uit naar jullie, "kinderen" van Moeder Elvira, die op zijn minst 24 uur in ons huis hebben doorgebracht...
We bieden jullie een WE -reünie aan, waarbij je - vanaf de vrijdagavond - gratis kan logeren bij ons ...

DANKJEWEL OM DIT NIEUWS OVERAL OM JE HEEN TE VERSPREIDEN,
(daar wij niet alle adressen, telefoonnummers en/of emailadressen hebben van onze EX-jongeren

Franco en Bernadette