Ouderbijeenkomst in Merksem!

1Oudergroep Cenacolo
Merksem, 20 oktober 2018

Hallo iedereen,
Wat vliegt de tijd, het derde weekend van oktober is ook alweer voorbij. Graag vertellen we jullie iets over de laatste ouderbijeenkomst in Merksem. Al is ons groepje niet zo groot, de warmte die ons samenzijn uitstraalt is het des meer!

We mogen ditmaal ook een “nieuweling” verwelkomen: Victor is er samen met zijn ouders voor de eerste keer bij. Hij bracht al tweemaal een dag door in Hondeghem en ook enkele dagen in Lourdes, Frankrijk, en is vastbesloten om naar het Cenacolo te gaan.

Na een hartelijk welkom met koffie en thee en een koekje, starten we met het inoefenen van het lied “Amare e Servire” - “Beminnen en Dienen”. Een lied dat goed aansluit bij het evangelie van deze zondag, waar Christus aan Jakobus en Johannes uitlegt dat wie de eerste wil zijn de dienaar moet zijn van allen.

We vervolgen met de eucharistieviering, voorgegaan door Pater Sylvain. De liturgie is die van de zondag (Jesaja 53, 10-11; Hebreeën 4, 14-16;  Marcus 10, 35-45). In de homilie legt pater Sylvain uit dat de leerlingen niet bewust zijn van de vragen die ze stellen. Jezus zal tot stervens toe de anderen beminnen en wie Hem wil volgen zal samen met Hem dienaar van de anderen zijn.

G7Nadien deelt Laurence haar ervaringen over de week van getuigenissen door vijf jongeren van het Cenacolo in Brussel. De jongeren hebben getuigenissen afgelegd in 10 scholen en ook tijdens twee avonden in de parochie van Laurence en in de jongerenparochie van de studentenstad Louvain-la-Neuve. Alles is zeer goed verlopen en er was een ruime belangstelling. Er was ook enorm veel hulp en steun, zowel van Els, Pascal, Pascale en Franco als van vele mensen van de parochie.

Ook voor de jongens zelf was het heel ongewoon dat ze op zo’n korte tijd zo veel getuigenissen hebben kunnen afleggen. Ze voelden zich ook gesterkt door het gebed van iedereen. Een van de hen zei nadien dat hij op een week tijd evenveel vordering had gemaakt dan gedurende een jaar in een huis van Cenacolo.

Een bijzonder ontroerend moment was toen een leerling in een school vertelde dat hij ook jaren aan de drugs gezeten heeft en dat hij ermee gestopt was omdat zijn vader hem telkens sloeg. Tijdens de getuigenissen besefte hij plots dat de jongeren van het Cenacolo gekozen hebben voor liefde in plaats van geweld en hij barste in tranen uit.

5Na de gebruikelijke lunch, waar we wat we hebben meegebracht, delen met elkaar en ook genieten van de lekkere soep, bereid door Pascale, trekken we naar de Mariagrot en het park voor de Rozenkrans. We eindigen met de rozenkrans in de kapel en houden er nog een moment van Aanbidding voor het Heilig Sacrament.

Aansluitend volgt een onderricht van Moeder Elvira, ‘Elke dag kiezen voor God’. De tekst van het onderricht sluit mooi aan bij het Evangelie van vandaag. (Het onderricht vind je hier onderaan het artikel alsook in de rubriek “onderrichten” op de homepage.) Wat deze tekst losmaakt bij de aanwezigen wordt nadien gedeeld in de groep. Vervolgens splitsen we ons op in twee groepen, jongeren en ouders, om lief en leed te delen van de voorbije periode.

De bijeenkomst is alweer aan zijn eind gekomen, en verrijkt en met nieuwe moed keren we allen huiswaarts.

Nog een belangrijke mededeling: Kerstmis in Hondeghem zal gevierd worden tijdens het week-end van 15 en 16 december. In die maand is er dus geen bijeenkomst in Merksem, want we worden allen uitgenodigd om aanwezig te zijn in Hondeghem, vlakbij Rijsel. Zodra we de exacte details over het gebeuren in Hondeghem ontvangen, zullen deze te zien zijn op de homepage, bij de rubriek “bijeenkomsten”

We wensen jullie allen een bijzonder mooie maand en kijken al uit naar de volgende bijeenkomst die plaats zal vinden op 17 november eerstkomend.


onderricht: Elke dag kiezen voor God


Elke dag kiezen voor God

Niemand kan denken dat hij “gearriveerd” is.

Het risico om te vallen is er altijd.

Dat zegt ons het Woord : “Aan welke kant sta je?”

Het volstaat immers niet om éénmalig voor God te kiezen in de waan dat ik dan voor altijd ‘in orde’ ben.

In het Woord blíjft God ons roepen en verlicht Hij onze geest, daarom kan niemand zich ‘op zijn gemak’ voelen, in de idee dat hij gisteren al gered is geweest. God wil ons alle dagen redden, wil Zijn eeuwigdurende trouw realiseren in jouw leven, vandaag, nu.

Hij onderwijst ons, Hij geeft ons raad hoe we ons leven kunnen leiden, Hij voedt ons.

Hij voedt onze geest, voedt ons hart, voedt onze wil en zegt ons: “En jij, nu je Mij ontmoet hebt, aan welke kant wil je staan?”

Je kiest niet 1 keer voor alle keren tegelijk, dat is een leugen; je kiest elke dag, vele keren per dag.

Het lijkt dat we voor God gekozen hebben, maar misschien hebben we God gekozen uit gemakzucht, of omdat het zo hoort, of om gerust te kunnen zijn, of om een manier te vinden om onze ontrouw van ons af te kunnen schuiven in het sacrament van de verzoening en ons geweten te sussen; misschien hebben we God gekozen omdat de traditie van de familie ons ertoe gebracht heeft.

Daarom zegt God tegen mij en tegen jou, vandaag :”Aan welke kant sta je? Waarom heb je mij gekozen? Waarom volg je mij?”.

Als het zou volstaan God éénmalig te kiezen, zouden we Zijn Woord niet meer nodig hebben. Maar Hij verkondigt het ons elke dag, Hij voedt onze geest, opdat ieder van ons zijn keuze om hem te volgen vandaag zou hernieuwen.

Hij wil niet alleen ons gevoel voeden, het gevoel dat ons doet zeggen “ik voel me gedragen” in een bepaalde situatie, omdat we dat ‘chique’ vinden, maar Hij wil onze wil voeden.

Het kan niet zijn dat er een moment is voor het kwade en een moment voor God.

En dat moeten we niet alleen vanuit een sentimenteel oogpunt beslissen, nl. op een moment dat ik helemaal in vrede ben, wanneer het gebed goed gaat, wanneer ik me ergens toe gedreven voel en het geloof me goed afgaat…..

Soms hoort men zeggen “Ooh, ik ben in die of die groep geweest, ik ben daar gaan bidden en ik was echt in vervoering!”…

Welnu, dat is het sentimentalisme voeden, maar de Heer wil ertoe komen ook onze wil te voeden, want het geloof is een akte van de wil en niet alleen van goesting; liefde is een akte van de wil en niet alleen een mooi gevoel.

We zitten allemaal in hetzelfde schuitje, op zoek naar een liefde en een trouw aan God die zich zou wortelen in onze wil en niet alleen in een morele code of  in angsten. Het geloof is een geïncarneerde realiteit, het is ons leven dat groeit met gebaren, met keuzes voor het goede of het kwade, voor leven of dood, voor licht of duisternis.

Gods trouw openbaart zich in het dagelijks leven en, in Zijn eindeloos geduld, geeft Hij ons altijd een nieuwe mogelijkheid, elke dag, elke dag, elke dag… opdat we opnieuw het leven zouden kunnen kiezen, het goede zouden kunnen kiezen, God zouden kunnen kiezen. Hij wilt dat we van binnenuit, met wilskracht, voor het leven zouden kiezen, ten alle prijs, de waarheid zouden willen, ten alle prijs, de liefde van God zouden willen, ten alle prijs!

Het leven verliezen is als eerste liefhebben, hoe dan ook liefhebben, zonder onderscheid te maken tussen personen, want wat telt is dat jíj liefhebt, dat jíj nederig bent, dat jíj aanvaardt fouten te maken, dat jíj je niet verdedigt tegen een belediging, dat jíj niet met de vinger wijst, dat jíj niet veroordeelt…

Liefhebben is de wortel van het goede, liefhebben doet elke dag de zon opgaan, liefhebben is het fundament dat je in balans doet blijven en zeker in je keuzes.

Liefde is je leven, je geschonken leven!

 

 • 1.jpg
  big image
  1.jpg
 • 2.jpg
  big image
  2.jpg
 • 3.jpg
  big image
  3.jpg
 • 4.jpg
  big image
  4.jpg
 • 5.jpg
  big image
  5.jpg
 • 6.jpg
  big image
  6.jpg
 • 7.jpg
  big image
  7.jpg
 • 8.jpg
  big image
  8.jpg
 • 9.jpg
  big image
  9.jpg
 • 10.jpg
  big image
  10.jpg
 • 11.jpg
  big image
  11.jpg
 • 12.jpg
  big image
  12.jpg
 • 13.jpg
  big image
  13.jpg