De eerste roeping is deze: bemin, en daarna, leef! Dit is het antwoord op de eerste oproep, de oproep aan het leven!
Moeder Elvira