Svjedočanstvo u Osijeku

Web Crkva Sv Mihaela Arkandjela.jpg

20171119_160858_resized_1 SVJEDOCANSTVA CERNA 19 11 2017 (5).jpg

Dana 19. studenoga u 15 sati u župnoj crkvi Sv. Mihaela Arkanđela župnik Krešimir Jukić je u suradnji sa velečasnim Ivanom Jurićem, duhovnikom zajednice Cenacolo i župnikom crkve Preslavnoga Imena Marijina u Donjem gradu u Osijeku organizirao susret – duhovnu obnovu roditelja i pristupnika za svetu krizmu sa predstavnicima zajednice Cenacolo, Sv. Petra i Pavla iz Šarengrada.

Nakon pozdravne riječi dobrodošlice župnika Krešimira Jukića, velečasni Ivan Jurić je uvodnim riječima najavljivao osobe koje su svjedočile i tumačio značaj prevencije različitih ovisnosti mladih, mogućnosti izvođenja na pravi put kao i temeljnu misiju zajednice Cenacolo.

Iz Zajednice su svjedočili Alen, Pavao i Ante te roditelji Zlata Boroz i supružnici Marko i Jasmina Josipović.

U vrlo dobro posjećenoj crkvi u Cerni (oko 200 župljana) navedena svjedočanstva su bila u dinamičnome, potresnom i radosnom tonu, a bila su vrlo dobro primljena od nazočnih župljana i pristupnika za svetu krizmu.

 

20171119_160858_resized_1 SVJEDOCANSTVA CERNA 19 11 2017 (2).jpg20171119_160858_resized_1 SVJEDOCANSTVA CERNA 19 11 2017 (4).jpg