«Gospodine,

nisam dostojan da uđeš

pod krov moj,

nego samo reci riječ

i izliječen će biti sluga moj!»

Subota, 25.lipanj, 2016.

Prvo čitanje
Čitanje Knjige Tužaljki Tuž 2, 2.10-14.18-19
Bez milosti Gospod satrije sve stanove Jakovljeve, u svom gnjevu razori tvrđave Kćeri Judine;  sa zemljom je sravnio i prokleo  kraljevstvo i njegove knezove. Starješine Kćeri sionske na zemlji sjede i šute, posiplju glavu prašinom, kostrijet pripasuju. K zemlji glave obaraju djevice jeruzalemske. Smalaksale mi oči od suza, utroba moja ustreptala,  jetra mi se na zemlju prosula zbog sloma kćeri naroda mojega,  jer djeca i dojenčad umiru po trgovima Grada. Govore majkama svojim: »Gdje je žito i vino?«  dok obamiru kao ranjeni po trgovima Grada,  dok ispuštaju dušu svoju na grudima matera svojih. S čime da te prispodobim? Na koga si nalik, Kćeri jeruzalemska?  S kime da te usporedim, kako utješim, djevice, Kćeri sionska?  Jer kao more tvoja je nesreća neizmjerna. Tko će te iscijeliti? Viđenja tvojih proroka bijahu varka i laž,  oni nisu objavili krivnju tvoju da te od prognanstva odvrate. Varali su te utvarama lažnim i zamamnim. U sav glas viči Gospodu, jecaj, Kćeri sionska!  Neka ko potok teku tvoje suze danju i noću.  Ne daj počinka sebi,neka se zjenica oka tvoga ne odmori.Ustani, viči noću za svake promjene straže.  Ko vodu izlij srce pred licem Gospodnjim, k njemu podiži ruke i traži milost za svoju nejačad koja od glada obamire po uglovima ulica..
Riječ Gospodnja


Evanđelje
Čitanje svetog Evanđelja po Mateju Mt 8, 5-17
U ono vrijeme: Kad Isus uđe u Kafarnaum, pristupi mu satnik pa ga zamoli: »Gospodine, sluga mi leži kod kuće uzet, u strašnim mukama.« Kaže mu: »Ja ću doći izliječiti ga.« Odgovori satnik: »Gospodine, nisam dostojan da uđeš pod krov moj, nego samo reci riječ i izliječen će biti sluga moj. Ta i ja, premda sam čovjek pod vlašću, imam pod sobom vojnike pa reknem jednomu: 'Idi!' — i ode, drugomu: 'Dođi!' — i dođe, a sluzi svomu: 'Učini to' — i učini.« Čuvši to, zadivi se Isus i reče onima koji su išli za njim: »Zaista, kažem vam, ni u koga u Izraelu ne nađoh tolike vjere. A kažem vam: Mnogi će s istoka i zapada doći i sjesti za stol s Abrahamom, Izakom i Jakovom u kraljevstvu nebeskom, a sinovi će kraljevstva biti izbačeni van u tamu. Ondje će biti plač i škrgut zubi.« I reče Isus satniku: »Idi, neka ti bude kako si vjerovao!« I ozdravi sluga u taj čas. Ušavši u kuću Petrovu, Isus ugleda njegovu punicu koja ležaše u ognjici. Dotače joj se ruke i pusti je ognjica. Ona ustade i posluživaše mu. A uvečer mu doniješe mnoge opsjednute. On izagna duhove riječju i sve bolesnike ozdravi — da se ispuni što je rečeno po Izaiji proroku: On slabosti naše uze i boli ponese.
Riječ Gospodnja